Vyhlásenie k nevyhovujúcemu výrobku pre odberateľov a spotrebiteľov

 

Dňa 3.4.2019 nám Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica ("RVPS") pozastavila expedíciu všetkých tržných druhov bryndze a výrobu bryndze, na základe pozitívnej vzorky na prítomnosť Listerie monocytogenes vo výrobku TS bryndza plnotučná 125 g, vyrobenej 25.3.2019 s dátumom spotreby do 13.4.2019, ktorú sme zaslali na rozbor do akreditovaného laboratória v rámci samokontroly. Taktiež nám nariadili stiahnuť výrobok s uvedeným dátumom spotreby z trhu.

Dňa 9.4.2019 nám RVPS Senica oznámila, že ruší pozastavenie a s okamžitou platnosťou môžeme opätovne bryndzu vyrábať a expedovať. Rozhodnutie vydala na základe negatívnych výsledkov na prítomnosť Listerie m. v úradne odobratých vzorkách.

Od pozastavenia expedície a výroby bryndze sme prijali preventívne opatrenia a dali urobiť množstvo nových testov na všetku bryndzu vyrobenú od 25.3.2019 do pozastavenia výroby, ktoré boli negatívne na prítomnosť Listerie m.. Negatívne na Listeriu m. boli aj výsledky sterov zo zariadení a plôch, ktoré používame pri výrobe bryndze.

Na základe vyššie uvedených zistení si dovoľujeme uistiť našich odberateľov a konečných spotrebiteľov, že bryndza vyrobená v našej spoločnosti nebola zdraviu ohrozujúca a všetkých uistiť, že výroba bryndze v našej spoločnosti spĺňa najprísnejšie kritériá v záujme dosiahnutia čo najlepšej kvality a bezpečnosti výrobku.


Vedenie spoločnosti Syráreň Havran, a.s.

14. 04. 2019
Facebook
__
Nad Záhorím rovným ako dlaň sa týči malý kopec, ktorý dal meno veľkému syru – Havran.
Bohatá paša sa v telách zdravých kráv mení na vynikajúce mlieko s chuťou tejto krajiny.
Zo širokého okolia privážajú po cestách medzi poľami cisternové autá čerstvé mlieko na spracovanie k nám.
Dokonalá hygiena a technológie sprevádzajú premenu mlieka na syr s vynikajúcimi vlastnosťami.
Po tisícročiach zvyčajnej výroby sa stal z produkcie syra vedecky riadený proces s neustálou kontrolou.
Tradícia, poznanie i náhody priniesli na svet mnoho druhov syra. My ostávame verní syru s vysokou kvalitou.
Charakter syra sa jeho zretím v čase mení. Napokon dospeje až tam, že sa ako priatelia stretneme pri dobrom víne.
© 2019 Syráreň Havran, a.s., Yurkovic Design, tvorba web stránok bohacek.sk