Certifikáty

 

Rozhodnutie o schválení

Rozhodnutie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR o schválení prevádzkarne Syráreň Havran pre spracovanie mlieka a výrobu mliečnych výrobkov.  SK 003 ES

 

Systém manažérstva kvality

Certifikát Lloyds Register Quality Assurance o schválení systému manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001: 2000, EN ISO 9001: 2000, BS EN ISO 9001: 2000, STN EN ISO 9001:2000 a STN EN ISO 9001:2009 pre činnosť Výroba mliečnych produktov.

 Systém manažérstva kvality

                  

Značka kvality SK GOLD

Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o registrácii a používaní Značky kvality SK GOLD na výrobky: Záhorácky syr Havran Ementaler, Záhorácky syr Havran údený, Záhorácky syr Havran pološtiepok údený 180 g, Záhorácky syr Havran - syr na vyprážanie, Záhorácky syr Havran ementaler údený, Záhorácky syr Havran zrejúci, Záhorácky syr Havran Premium, Záhorácky syr Havran parený údený, Záhorácky syr Havran čerstvý slaný, Záhorácky syr Havran Bryndza 125 g. 

  

Ocenenia a certifikáty

Značka kvality SK Záhorácky Syr Havran Ementaler  Značka kvality SK Záhorácky Syr Havran polooštiepok údený  Značka kvality SK Záhorácky Syr Havran údený  Cena Danubius Gastro 2012      Značka kvality SK Záhorácky syr Havran ementaler údený   Cena Danubius Gastro 2013 Záhorácky syr Havran pološtiepok údený      

     

      

   

 

Zvyšovanie kreditu značky

Jedným z hlavných cieľov našej spoločnosti je snaha o neustále zvyšovanie kvality mliečnych produktov, štandardizáciu mlieka a upevňovanie kreditu značky. Preto sme sa rozhodli modernizovať naše laboratórium a v roku 2014 sme zakúpili špičkový analytický prístroj MilkoScan FT1 od výrobcu FOSS, ktorý dodala distribučná firma MILCOM servis a.s. Analyzátor slúži k stanoveniu jednotlivých parametrov (tuk, bielkovina, sušina, atď.) v surovom kravskom mlieku alebo mliečnych produktoch. Vďaka svojej presnosti, rýchlosti a robustnosti už predinštalovaných kalibrácií získava naše laboratórium silný nástroj pre kontrolu celého výrobného procesu, možnosť šetriť drahými surovinami a zvyšovať kvalitu našich výrobkov. Zaradili sme sa tak medzi celosvetovú spoločnosť mliekarní, ktoré používajú analytické nástroje od spoločnosti FOSS ako záruku kvality pre našich náročných zákazníkov.

 

Certifikáty

 

__
Nad Záhorím rovným ako dlaň sa týči malý kopec, ktorý dal meno veľkému syru – Havran.
Bohatá paša sa v telách zdravých kráv mení na vynikajúce mlieko s chuťou tejto krajiny.
Zo širokého okolia privážajú po cestách medzi poľami cisternové autá čerstvé mlieko na spracovanie k nám.
Dokonalá hygiena a technológie sprevádzajú premenu mlieka na syr s vynikajúcimi vlastnosťami.
Po tisícročiach zvyčajnej výroby sa stal z produkcie syra vedecky riadený proces s neustálou kontrolou.
Tradícia, poznanie i náhody priniesli na svet mnoho druhov syra. My ostávame verní syru s vysokou kvalitou.
Charakter syra sa jeho zretím v čase mení. Napokon dospeje až tam, že sa ako priatelia stretneme pri dobrom víne.
© 2024 Syráreň Havran, a.s., Yurkovic Design, tvorba web stránok bohacek.sk