Inteligentné inovácie v spoločnosti Syráreň Havran

Inteligentné inovácie v spoločnosti Syráreň Havran 

Prijímateľ: Syráreň Havran, a.s., Priemyselná 1339, 905 27 Senica

 

Miesto realizácie: Priemyselná 1339 a 3360, 905 27 Senica

 

Stručný opis projektu:

Cieľom predkladaného projektu je zásadné inovovanie dvoch výrobných procesov žiadateľa realizované prostredníctvom obstarania a zavedenia technológií potrebných na zavedenie inteligentných riešení v odvetví spracovania mlieka a výroby mliečnych produktov.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity “Podpora inteligentných inovácií”, ktorej predmetom je obstaranie/nákup inovatívnych/inteligentných technológií pre zásadnú inováciu 2 výrobných procesov spoločnosti - inovácia výroby parených syrov a inovácie balenia plesňových syrov.

 

Realizáciou hlavnej aktivity projektu naplníme tieto merateľné ukazovatele:

• P0760 - Počet inovovaných procesov – 2,

• P0284 - Počet podnikov, ktoré dostávajú granty – 1 podnik.

 

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku: 1 504 971,91 EUR

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

__
Nad Záhorím rovným ako dlaň sa týči malý kopec, ktorý dal meno veľkému syru – Havran.
Bohatá paša sa v telách zdravých kráv mení na vynikajúce mlieko s chuťou tejto krajiny.
Zo širokého okolia privážajú po cestách medzi poľami cisternové autá čerstvé mlieko na spracovanie k nám.
Dokonalá hygiena a technológie sprevádzajú premenu mlieka na syr s vynikajúcimi vlastnosťami.
Po tisícročiach zvyčajnej výroby sa stal z produkcie syra vedecky riadený proces s neustálou kontrolou.
Tradícia, poznanie i náhody priniesli na svet mnoho druhov syra. My ostávame verní syru s vysokou kvalitou.
Charakter syra sa jeho zretím v čase mení. Napokon dospeje až tam, že sa ako priatelia stretneme pri dobrom víne.
© 2024 Syráreň Havran, a.s., Yurkovic Design, tvorba web stránok bohacek.sk