Kontakty

   
Vnútorný obchod a expedícia:       tel.: +421 34/6987 171, 172
fax: +421 34/6987 177
odbyt@syrarenhavran.sk    
   
Obchodný úsek: tel.: +421 34/6987 173, 120, 178 
Mgr. Katarína Vrbová - vrbovak@syrarenhavran.sk
Zuzana Mastihubová - mastihubovaz@syrarenhavran.sk 
   
Personálne: tel.: +421 34/ 6987 163 
Bc. Alexandra Balážová - balazovaa@syrarenhavran.sk
   
Spojovateľ: tel.: +421 34/6987 190
   
   

  

Syráreň Havran, a.s.
Priemyselná 1339, 905 27 Senica, Slovenská republika
IČO: 46 475 419
IČ DPH: SK 2820015594
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel Sa, vložka č. 10578/T
 
   
Kontakty Syráreň Havran, a.s.
 
Syráreň Havran, a.s. - mapa

 

 

__
Nad Záhorím rovným ako dlaň sa týči malý kopec, ktorý dal meno veľkému syru – Havran.
Bohatá paša sa v telách zdravých kráv mení na vynikajúce mlieko s chuťou tejto krajiny.
Zo širokého okolia privážajú po cestách medzi poľami cisternové autá čerstvé mlieko na spracovanie k nám.
Dokonalá hygiena a technológie sprevádzajú premenu mlieka na syr s vynikajúcimi vlastnosťami.
Po tisícročiach zvyčajnej výroby sa stal z produkcie syra vedecky riadený proces s neustálou kontrolou.
Tradícia, poznanie i náhody priniesli na svet mnoho druhov syra. My ostávame verní syru s vysokou kvalitou.
Charakter syra sa jeho zretím v čase mení. Napokon dospeje až tam, že sa ako priatelia stretneme pri dobrom víne.
© 2023 Syráreň Havran, a.s., Yurkovic Design, tvorba web stránok bohacek.sk