Povinnosti subjektov zapojených do školského mliečneho programu:

               1. v nasledovných termínoch vyplniť tlačivo Hlásenie o spotrebe, kde budú uvedené aktuálne počty školských vyučovacích

                   dní, a to za obdobia:

                   september - december 2015

                   január - marec 2016

                   apríl - jún 2016

               2. viesť oddelenú evidenciu o dodávkach, spotrebe a úhradách prijatých od žiakov a presný menný zoznam žiakov 

         zúčastnených v školskom mliečnom programe za jednotlivé školské roky

               3. výrobky, na ktoré sa vzťahuje pomoc, budú určené len na spotrebu žiakov v ich škole/predškolskom zariadení

               4. neprekročiť maximálnu dennú dávku na žiaka na jeden deň

               5. vzdelávacie inštitúcie, pre ktoré sa distribuujú podporované mliečne výrobky, trvale umiestnia na viditeľnom mieste

                   pri hlavnom vchode do budovy plagát v súlade s minimálnymi požiadavkami stanovenými v prílohe III nariadenia

                   Komisie (ES) č. 657/2008.

                   Ak ste zapojení do školského mliečneho programu a plagát ste od nás neobdržali, kontaktujte nás

                   na kristofovaz@syrarenhavran.sk alebo telefonicky na 034/6987 172.

 

 

Podporované mliečne výrobky

 

Pomoc sa poskytuje maximálne na 0,25 litra spracovateľsky ošetreného mlieka (alebo mliečneho

výrobku prepočítaného na ekvivalentný objem mlieka) na jedného žiaka na jeden vyučovací deň.

Mlieko a mliečne výrobky sa nemôžu používať pri príprave jedál. Za prípravu jedál sa nepovažuje

zohriatie mlieka, pridanie kakaa, ovocia alebo marmelády do mlieka alebo mliečnych výrobkov,

teda takáto úprava je povolená. Nie je však povolená príprava pudingu alebo krupicovej kaše.

V našom sortimente sú aj polotvrdé syry. Denná dávka na jedného žiaka na jeden vyučovací deň je 30 g.

Syry nie je možné vyprážať či dávať do omáčok. Polotvrdý syr je však možné použiť ako posýpka

na rizoto, špagety alebo na paradajkovú polievku, avšak už nie je možné ich dať zapiecť.

 

 

__
Nad Záhorím rovným ako dlaň sa týči malý kopec, ktorý dal meno veľkému syru – Havran.
Bohatá paša sa v telách zdravých kráv mení na vynikajúce mlieko s chuťou tejto krajiny.
Zo širokého okolia privážajú po cestách medzi poľami cisternové autá čerstvé mlieko na spracovanie k nám.
Dokonalá hygiena a technológie sprevádzajú premenu mlieka na syr s vynikajúcimi vlastnosťami.
Po tisícročiach zvyčajnej výroby sa stal z produkcie syra vedecky riadený proces s neustálou kontrolou.
Tradícia, poznanie i náhody priniesli na svet mnoho druhov syra. My ostávame verní syru s vysokou kvalitou.
Charakter syra sa jeho zretím v čase mení. Napokon dospeje až tam, že sa ako priatelia stretneme pri dobrom víne.
© 2024 Syráreň Havran, a.s., Yurkovic Design, tvorba web stránok bohacek.sk