Projekty

 
 
 
 
„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
  Európa investuje do vidieckych oblastí“
 
 
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
 
 
Opatrenie č. 4
Podopatrenie č. 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
Názov projektu: Modernizácia technologických zariadení a rozšírenie výrobného programu spoločnosti Syráreň Havran, a.s.
 
Hlavný cieľ projektu: Prostredníctvom realizácie tohto projektu chce podnik
modernizovať technologické zariadenia  a rozšíriť výrobný program spoločnosti.
 
Výsledok projektu:
 
Obstaranie technológií:
 
- Zariadenie na mikrobiálne ošetrenie mlieka
- Membránová technológia na štandardizovanie kazeínovej zložky v syrárskom 
  mlieku
- Chemická čistiaca stanica technologických zariadení CIP
- Procesné tanky pre výrobu syrov
- Zariadenie na výrobu inovovaných výrobkov v segmente parených syrov
- Zariadenie na výrobu srvátkového tvarohu
- Zariadenie na homogenizáciu mlieka a smotany
 
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ.

 

__
Nad Záhorím rovným ako dlaň sa týči malý kopec, ktorý dal meno veľkému syru – Havran.
Bohatá paša sa v telách zdravých kráv mení na vynikajúce mlieko s chuťou tejto krajiny.
Zo širokého okolia privážajú po cestách medzi poľami cisternové autá čerstvé mlieko na spracovanie k nám.
Dokonalá hygiena a technológie sprevádzajú premenu mlieka na syr s vynikajúcimi vlastnosťami.
Po tisícročiach zvyčajnej výroby sa stal z produkcie syra vedecky riadený proces s neustálou kontrolou.
Tradícia, poznanie i náhody priniesli na svet mnoho druhov syra. My ostávame verní syru s vysokou kvalitou.
Charakter syra sa jeho zretím v čase mení. Napokon dospeje až tam, že sa ako priatelia stretneme pri dobrom víne.
© 2024 Syráreň Havran, a.s., Yurkovic Design, tvorba web stránok bohacek.sk