Školský mliečny program

 

Školský mliečny program je program Európskej únie spolufinancovaný Európskou úniou a z národných zdrojov,

ktorý umožňuje pravidelné zabezpečovanie vybraných druhov mlieka, mliečnych výrobkov a syrov za zvýhodnené

ceny. Určený je pre deti predškolského a školského veku (MŠ, ZŠ, SŠ) s cieľom podporiť zdravú výživu.

 

Uchádzačom o zabezpečovanie mliečnych výrobkov môže byť:

- predškolské zariadenie alebo škola s právnou subjektivitou

- zriaďovateľ predškolského zariadenia alebo školy

- fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá v zastúpení jedného alebo viacerých predškolských zariadení alebo škôl

  alebo príslušného zriaďovateľa predškolského zariadenia alebo školy zabezpečuje pre žiakov mliečne výrobky.

 

V prípade záujmu o zapojenie do školského mliečneho programu nás neváhajte kontaktovať:

kristofovaz@syrarenhavran.sk, tel. č. 034/6987 172.

 

Zašleme Vám Kúpnu zmluvu, prílohy D a E - Hlásenie o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov školy/predškolského zariadenia.

K riadne vyplnenej Kúpnej zmluve je potrebné priložiť kópiu Zriaďovacej listiny, vyplnenú a potrvdenú prílohu E. V pravej hornej časti Kúpnej zmluvy bude uvedené odberné číslo pre Vašu školu/škôlku, ktoré je potrebné uvádzať pri uskutočňovaní objednávok.

 

Po zaregistrovaní u nás môžete uskutočňovať objednávky. Dodávky sortimentu prebiehajú 2x týždenne v závislosti od zaradenia

na rozvoznej linke našej spoločnosti.

Objednávky je možné hlásiť telefonicky na číslach 034/6987 172, 034/6987 171. 

 

 

__
Nad Záhorím rovným ako dlaň sa týči malý kopec, ktorý dal meno veľkému syru – Havran.
Bohatá paša sa v telách zdravých kráv mení na vynikajúce mlieko s chuťou tejto krajiny.
Zo širokého okolia privážajú po cestách medzi poľami cisternové autá čerstvé mlieko na spracovanie k nám.
Dokonalá hygiena a technológie sprevádzajú premenu mlieka na syr s vynikajúcimi vlastnosťami.
Po tisícročiach zvyčajnej výroby sa stal z produkcie syra vedecky riadený proces s neustálou kontrolou.
Tradícia, poznanie i náhody priniesli na svet mnoho druhov syra. My ostávame verní syru s vysokou kvalitou.
Charakter syra sa jeho zretím v čase mení. Napokon dospeje až tam, že sa ako priatelia stretneme pri dobrom víne.
© 2024 Syráreň Havran, a.s., Yurkovic Design, tvorba web stránok bohacek.sk