Spoločnosť

Záhorie má vo výrobe mliečnych výrobkov dlhoročnú tradíciu. Na ňu nadviazala stavba prvého mliekarenského závodu, v ktorom bola výroba zahájená v roku 1951. Spracovávala surové kravské mlieko, nakupované od roľníkov z troch okresov. V rovnakom priestore vyvíja naša spoločnosť aktivitu i dnes.

Firma prešla od svojho založenia viacerými zmenami. Po rozpade štátneho podniku Milex sa roku 1992 transformovala privatizáciou na štátnu akciovú spoločnosť s názvom Senická mliekáreň. V roku 1994 sa predajom majoritnému akcionárovi stala súkromnou akciovou spoločnosťou. V partnerskom zväzku s ďalšími slovenskými mliekarňami realizujeme nový podnikateľský plán rozvoja firmy. Začiatkom roka 2012 sa Senická mliekáreň transformovala na spoločnosť Syráreň Havran, ktorá naďalej pokračuje v 60-ročnej tradícii syrárskej výroby na Záhorí.

Tradícia a kvalita našej eidamskej tehly naďalej robia z tohto syra pevný základ budúcnosti firmy s exportom viac ako 50 % ročnej výroby. Investovali sme do nových technológií, ktoré umožňujú vylepšiť vlastnosti doteraz vyrábaných produktov a vyrábať aj nové druhy. Okrem vlastných výrobkov ponúkame v rámci regiónu i sortiment spoločností Tami Kežmarok (www.tami.sk) a Agro Tami Nitra (www.agrotami.sk).

Senická mliekáreň, a.s. - regulované informácie, informácie k riadnemu valnému zhromaždeniu

Senická mliekareň, a.s.


 
 
__
Nad Záhorím rovným ako dlaň sa týči malý kopec, ktorý dal meno veľkému syru – Havran.
Bohatá paša sa v telách zdravých kráv mení na vynikajúce mlieko s chuťou tejto krajiny.
Zo širokého okolia privážajú po cestách medzi poľami cisternové autá čerstvé mlieko na spracovanie k nám.
Dokonalá hygiena a technológie sprevádzajú premenu mlieka na syr s vynikajúcimi vlastnosťami.
Po tisícročiach zvyčajnej výroby sa stal z produkcie syra vedecky riadený proces s neustálou kontrolou.
Tradícia, poznanie i náhody priniesli na svet mnoho druhov syra. My ostávame verní syru s vysokou kvalitou.
Charakter syra sa jeho zretím v čase mení. Napokon dospeje až tam, že sa ako priatelia stretneme pri dobrom víne.
© 2022 Syráreň Havran, a.s., Yurkovic Design, tvorba web stránok bohacek.sk