Syr s chuťou domova

Syr s chuťou domova

Krajina severného Záhoria je vykrojená zo zeme líniou rieky Moravy a úpätiami Malých a Bielych Karpát. Z povrchu, zvlneného zľahka ako obrus prestretého stola, čnie nad okolím len 542 m vysoký kopec Havran a umožňuje výhľad ponad pasienky a polia do všetkých strán. Toto je kraj, ktorý Vám prinášame na stôl, pretože jeho bohatá paša sa v telách zdravých kráv mení na vynikajúce mlieko. Z neho vyrábame modernými technológiami tradičný záhorácky syr s menom vrchu nad našou hlavou. Sme na vrchole potravinovej pyramídy.

Záhorácky syr Havran je značkou našej kvality a zhmotnením našich predstáv o ceste, ktorou chceme ísť ďalej. Sme si vedomí dôležitosti značky pre identitu našich syrov, a preto si ju dôsledne chránime. Havran zrejúci, údený, parený i pološtiepok sa s veľkým úspechom predstavili verejnosti vo svetovej premiére na medzinárodnej potravinárskej výstave SIAL 2010 v Paríži. Syr s chuťou nášho domova začal rozprávať príbeh o svojej budúcnosti.

 

 

__
Nad Záhorím rovným ako dlaň sa týči malý kopec, ktorý dal meno veľkému syru – Havran.
Bohatá paša sa v telách zdravých kráv mení na vynikajúce mlieko s chuťou tejto krajiny.
Zo širokého okolia privážajú po cestách medzi poľami cisternové autá čerstvé mlieko na spracovanie k nám.
Dokonalá hygiena a technológie sprevádzajú premenu mlieka na syr s vynikajúcimi vlastnosťami.
Po tisícročiach zvyčajnej výroby sa stal z produkcie syra vedecky riadený proces s neustálou kontrolou.
Tradícia, poznanie i náhody priniesli na svet mnoho druhov syra. My ostávame verní syru s vysokou kvalitou.
Charakter syra sa jeho zretím v čase mení. Napokon dospeje až tam, že sa ako priatelia stretneme pri dobrom víne.
© 2024 Syráreň Havran, a.s., Yurkovic Design, tvorba web stránok bohacek.sk